Telefon
växel 0295 332 200

elevhemmet
0295 332 213


 

Kontaktinformation

     FORTBILDNING


Händelsekalender

Inga händelser på kommande

Valteri center för lärande och kompetens, Skilla verkar numera i gemensamma utrymmen med Valteri, Ruskis i Brunakärr

Valteri Skilla  verkar numera i gemensamma utrymmen med den andra Valteri-enheten i Helsingfors: Ruskis.

 

Vår nya adress är fr.o.m. 1.8.2016:

Tenalavägen 15, 00280 Helsingfors

 

Vi erbjuder precis som tidigare handledning, stödperioder, elevkurser, fortbildning, skolplats, morgon-, eftermiddags-, och korttidsvård.

 

Ta gärna kontakt om ni har några frågor!