Telefon
växel 0295 332 200

elevhemmet
0295 332 213


 

Kontaktinformation

     FORTBILDNING


Händelsekalender

Inga händelser på kommande

Valteri, Skilla får nya e-postadresser 8.2

Valteris e-postadresser är från och med 8.2.2016 fornamn.efternamn@valteri.fi

Skicka gärna e-post till den nya adressen eftersom det varit problem med att vidarebefordra e-post som skickas till den gamla adressen.

Vi ber om ursäkt för eventuella avbrott då den nya e-posten tas i bruk samt för eventuella problem med vår nya  e-post då den har tagits i bruk.