Kontaktuppgifter:
tfn 0295 332 231
elevhemmet@valteri.fi

Besöksadress
Valteri center för lärande och kompetens, Skilla
Tenalavägen 15, 5 vån 
00280 Helsingfors

Elevhemmet

Hela landet hör till vårt skoldistrikt och därför har skolan ett elevhem.
Det fungerar vid behov som ett veckohem för elever med lång skolväg.
För att stöda, fostra, handleda och ge trygghet finns det alltid personal på plats. Enligt elevens behov ordnas en meningsfull fritidsverksamhet och eleverna kan delta i elevhemmets vardagssysslor.

 

Morgon och eftermiddagsvård

Elevhemmet erbjuder också morgon- och eftermiddagsvård.   
Alla skolans elever har möjlighet till morgon- och eftermiddagsvård under hela sin skoltid. Morgon- och eftermiddagsvård erbjuds även som köptjänst för elever med särskilda behov från andra skolor.


Korttidsvård

Det är också möjligt för elever som bor hemma att få korttidsvård på elevhemmet,
1-4 dygn per vecka.