Telefon
växel 0295 332 200

elevhemmet
0295 332 213


 

Kontaktinformation

     FORTBILDNING


Händelsekalender

SSS och SPERES förnyas

Svenska skolan för synskadade (SSS) och SPERES hör till det riksomfattande Valteri-nätverket som stöder lärande och skolgång. Från och med den 1.8.2015 sammanslås nätverket och blir Valteri center för lärande och kompetens.

SSS och SPERES, kommer från och med 1.8.2015 att verka under det gemensamma namnet Skilla. Skilla blir alltså en av Valteris sex enheter.

En Valteri-skola verkar också inom varje enhet. Nedläggningen av de nuvarande skolorna och grundandet av Valteri-skolan förorsakar emellertid inte några ändringar i elevernas skolgång. Eleverna i Svenska skolan för synskadade blir från och med den 1 augusti Valteri-skolans elever.

Alla tjänster bevaras och kommer att vara ännu mångsidigare.

 

 

        AKTUELLT

Vällkommen till Valteri Skillas Öppet hus –dag i Vasa 24.8.!

Publicerad 16.05.2017 kl. 08:32

Beställ vårt nyhetsbrev!

Publicerad 28.03.2017 kl. 11:32

Valteri, Skilla får nya e-postadresser 8.2

Publicerad 04.02.2016 kl. 16:40

SSS och SPERES förnyas

Publicerad 01.08.2015 kl. 16:57