Telefon
växel 0295 332 200

elevhemmet
0295 332 213


 

Kontaktinformation

     FORTBILDNING


Händelsekalender

Välkommen till Skilla!

Valteri center för lärande och kompetens, Skilla är en del av utbildningsstyrelsens verksamhetsområde. Valteri center för lärande och kompetens består av sex enheter som erbjuder tjänster runtom i Finland. Skilla är den svenskspråkiga enheten.

Valteri, Skilla kompletterar kommunala och regionala stödtjänster för lärande och skolgång.

Valteri stöder närskolprincipen genom att erbjuda mångsidiga tjänster för behoven inom allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

Valteris tjänster kan rikta sig till enskilda barn och unga, deras lärare/skolpersonal eller en hel arbetsgemenskaps, kommuns eller ett områdes behov.

Vi erbjuder stöd för lärande och skolgång genom handlednings- och fortbildningstjänster inom:

  • synnedsättning
  • hörselnedsättning
  • språkliga svårigheter
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • utvecklingsstörning

Bekanta dig med vårt utbud och ställ gärna frågor. Tillsammans funderar vi ut en fungerande lösning för barnets eller den ungas skolgång och vardag!

Hos oss verkar VALTERI – skolan Skilla som är en skola för elever i behov av särskilt stöd.

Skilla finns både i Helsingfors och i Vasa.

Följ gärna oss på Facebook för att direkt få nyheter och uppdateringar från oss.

.

        AKTUELLT

Vällkommen till Valteri Skillas Öppet hus –dag i Vasa 24.8.!

Publicerad 16.05.2017 kl. 08:32

Beställ vårt nyhetsbrev!

Publicerad 28.03.2017 kl. 11:32

Valteri, Skilla får nya e-postadresser 8.2

Publicerad 04.02.2016 kl. 16:40

SSS och SPERES förnyas

Publicerad 01.08.2015 kl. 16:57